Termín: 29.11.2019  o 16:30 hod
Miesto: Skautská klubovňa
Účasť každého člena zboru povinná .
Gordon- vodca zboru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*