Družinovky sa konajú v našej skautskej klubovni, ktorú nájdete v budove                                                                    bývalého Mestského úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Družina  Divoké mustangy–  utorok v čase od 17:00 hod do 18:00 hod
Družina  Polárne medvede– streda alebo štvrtok  od 15:00 hod do 16:00 hod
/ dohodnúť sa družinovou radkyňou Sovou !!! /
Družina Nočné sovy– piatok v čase od 14:00 hod – do 15:00 hod
Družina Ostré šípy– piatok v čase od 15:00 hod – do 16:00 hod
Družina Podzemné surikaty– piatok v čase od 16:30 hod – do 17:30 hod
Družina Múdre sovy–  v stave riešenia