Družinovky sa konajú v našej skautskej klubovni, ktorú nájdete v budove                                                                    bývalého Mestského úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Družina  ŽRALOCI – radca družiny Sova, čas :pondelok od 15:00- do 16:00 hod
Družina BLESKY – radca družiny Svišť, čas: streda od 14:00- do 15:00 hod
Družina NOČNÉ SOVY- radca družiny Srnka. čas:piatok od 15:00- do 16:00 hod
Družina PODZEMNÉ SURIKATY- radca družiny Panda: piatok 16:00-17:00 hod
Družina RANGERY – radca Poly