Nápev: My pluli, dál a dál.

1./ Na brehu riečky, náš tábor stojí.

Na dlhú cestu každý sa strojí.

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní.

Tam končí únava, splnia sa sny.

 

2./ Voda je pre skauta ten správny živel.

Každému po vode šťastie raz príde.

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní.

Tam končí únava, splnia sa sny.

 

3./ Tá naša riečka vody má chladné.

A čistý piesok cítime na dne.

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní.

Tam končí únava, splnia sa sny.

 

4./ Plávame vo vlnách, vo vlnách jemných.

Po našej riečke, zákutiach temných.

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní.

Tam končí únava, splnia sa sny.

 

5./ Sadneme do loďky, pôjdeme dolu.

Po prúde rieky, k Čiernemu moru.

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní.

Tam končí únava, splnia sa sny.