„SVADOBNÉ PUTO“

14.septembra 2019 sobota – skautská svadba Poly a Cross Zraz: 11:50 hod na autobusovej stanici Malacky smer smer Kuchyňa Návrat: 14.09.2019 o 17:13 hod do Malaciek/ 19:00 hod / Účastníkov akcie prosíme nástup v skautskej rovnošate. Marika