Nápev: Elena, ty si život môj

1./ Prichádza k nám celkom nový brat. Zdá sa, že je ku nám akurát!
Tak si sadni medzi nás a poď sa rozprávať, čo bude, keď začneš skautovať.
Refr.: Tak vítaj, vítaj bratku k nám, ver u nás nie je nikto sám, tak vítaj, ruku nám daj, veď
u nás je stále máj.

2./ Poď s nami užiť si prírody, spoznať čaro nočnej oblohy, nuž tak poď a počúvaj, čo v diaľke
šepce les, skautský zákon bude ťa vždy viesť.

Refr.: Tak vítaj …

3./ Na tábor pôjdeme do diaľav, chceme spoznať iný kraj a mrav. Zájdeme si do čias indiánov
prérijných, vzory budeme si brávať z nich !

Refr.: Tak vítaj…

4./ Avšak skauting nie je iba med, nepevný ten zanechá ho hneď. Disciplína, poslušnosť a služba
národu k vyšším cieľom ťa vždy povedú.

Refr.: Tak vítaj …