Aktualizácia:

dôležité info k 2% – je možné že nám automatický odklad daňových
priznaní ovplyvní darovanie 2% Aktuálny stav hovorí o tom, že ak darca
využije túto možnosť bez podania odkladu nebude môcť venovať 2%. Je
možné že sa situácia ešte zmení, ale pre istotu inštruujte darcov aby
podali v termíne alebo si dali riadny odklad.

Viď. https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-ovplyvni-moznost-poukazat-2-situacia-s-koronavirusom/

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov s potrebnými údajmi si môžte stiahnuť tu.

2% vyhlásenie (1)