Nápev: Valčík na rozloučenou.

 

1./ Prečože máme opustiť, čo každý z nás má rád? Prečo sa máme rozlúčiť

bez viery na návrat?

Refr.: To nie je, nie je lúčenie, hoc′ chveje sa nám hlas? Sme navždy

                láskou spojení a zídeme sa zas.

2./ Prečože slza trbliece sa v oku tvojom zas, keď ruka ruku prepletá

a priateľov znie hlas?
Refr.: To nie je …

3./ Ľavé ruky si podáme, z hrudi vyderie sa vzdych, však iskra z vatry zostane

v tých našich srdciach skautských

Refr.: To nie je …