Zásoby

Termín : 19.06.2021 / sobota / Zraz: 08:50 hod na autobusovej stanici smer Studienka Návrat: 19:00 hod /už v Malackách / Miesto akcie: osada Tančiboky – chata Rudavka Akcia je celo zborová / včielky, skauti, rangeri /. Čo so...