Vodca zboru: Kamil Ftáčnik, st. – Gordon

Zástupca vodcu zboru: Mária Ftáčniková – Marika

e-mail: ftacnikova.maria@gmail.com

Zástupca vodcu zboru: Mgr. Denisa Húšková – Bosorka

Vodkyňa 1.oddielu skautiek- Chobotnice: Monika Blažíčková – Poly

Vodca 1.oddielu skautov: Ing. Samuel Húšek – Sup

Zástupca starších roverov a šéfredaktor časopisu Rudavka: Mgr. Roman Vávra – Paul