Vodca zboru: Kamil Ftáčnik, st. – Gordon

Zástupca vodcu zboru: Mária Ftáčniková – Marika

e-mail: ftacnikova.maria@gmail.com

Zástupca vodcu zboru: Mgr. Denisa Húšková – Bosorka

Vodkyňa 1.oddielu skautiek- Chobotnice: Denisa Húšková – Bosorka

Vodca 1.oddielu skautov: Ing. Samuel Húšek – Sup

Zborový spravodajca: Lenka Jánošová – Pipi a Samuel Húške – Sup