Latest posts

Lesnícke dni

Tak ako každý rok sa zúčastníme Lesníckych dní na Železnej studničke v Bratislave. Tento rok to bude 23.4.2017, deň pred dňom nášho patróna Sv. Juraja. Keďže členovia nášho zboru sa aktívne podieľajú na tvorbe programu, vybraní budú oslovení vodcom...

Krajinou rovinou

V sobotu 11.2. o 10.00 sa uskutoční v našej skautskej klubovni celozborové stretnutie, preto prosím o čo najväčšiu účasť. Povieme si základný program na rok 2017, rozdelíme úlohy medzi jednotlivých členov zboru. Každý bude mať možnosť predstaviť návrhy na...

Biela stopa

Zimná výprava- Biela stopa 4.januára 2017 streda Zraz na autobusovej stanici Malacky o 09:15 hod / odchod autobusu o 09:25 hod / Trasa: Vývrat- sedlo Hubalová- Čermákova lúka- Kuchyňa Návrat: cca: autobus odchádza z Kuchyne : 15:42, 17:10,17:36 hod...