Latest posts

Členské 2021

VÝZVA Žiadame členov 69.zboru M.R.Štefánika Malacky SLSK ,aby si uhradili /zaplatili registračný poplatok na rok 2021 v hodnote 20,00 Eur . Termín : do 15.12.2020 Úhradu prosíme realizovať formou prevodu na bankový účet zboru: IBAN: Sk54 0900 0000 0001...

Pozastavenie činnosti SLSK

Na základe implementácie opatrení vydaných UVZ 14.10.2020, náčelníctvo Slovenského skautingu prijalo uznesenie, ktorým od 15.10.2020 pozastavuje sa veškerá pravidelná a nepravidelná činnosť s deťmi a mládežou. Prosíme o dodržanie opatrení UVZ a aj vedenia Slovenského skautingu. Gordon