Členské 2021

VÝZVA Žiadame členov 69.zboru M.R.Štefánika Malacky SLSK ,aby si uhradili /zaplatili registračný poplatok na rok 2021 v hodnote 20,00 Eur . Termín : do 15.12.2020 Úhradu prosíme realizovať formou prevodu na bankový účet zboru: IBAN: Sk54 0900 0000 0001...