Na nápev piesne „Ztrácím svou lásku“

 

1./ Keď sa život už k západu kloní a slnko za obzor tmavý zapadá.

Minulosť mi na dvere zvoní, čím som prešiel to mi v mysli napadá.

Refr.: Stráca sa dych ako zátka, stráca sa nad ohňom dym,
stráca sa mladosť tak krátka, skúsim ísť ďalej s tým

 

2./ Ťažkostí a problémov bolo, neľahký bol tento mladosti čas.
Vyhrával som len o jedno kolo, ale život ten vždy útočil zas.

Refr.: Stráca sa dych ako zátka ….

 

3./ Zlatý poklad, ten som si vždy chránil, bola to veselosť, ten môj stály hosť.

Všetky prekážky som ňou odstránil, ostatné strácam, tej však je stále dosť.

Refr.: Stráca sa dych ako zátka ….

 

4./ Moja rada sa ku každému vinie, vážte si tento svoj zázračný vek !
Lebo keď tento čas sa pominie, nenájdeš už na to liek.

Refr.: Stráca sa dych ako zátka