LSST 2018 – info o odchode

ZRAZ: 08:15 hod 30.06.2018 sobota- autobusová stanica  parkovisko Čas dodržať !!! Bude pristavené auto na odvoz veľkej batožiny  -batožiny označiť menom účastníka. Odovzdať každý účastník LSST :veľkú batožinu , zdravotný preukaz poistenca, vyhlásenie o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu.   PRÍCHOD:...