“ Skauti pre operencov“

Akcie pre všetky vekové kategórie, spolupráca s CHKO – sovy a sovičky a spevavce- prednáška, mestom Malacky– inštalácia vtáčich búdok a s VLM Malacky. Hry v prírode. Termín: 24.02.2024  sobota Kde: Zámocký park v Malackách Zraz: 09:00 hod pred skautskou klubovňou Návrat: 12:00 hod...