“ SMOLENICKÝM CHOTÁROM „

 Termín: 10.06.2023 sobota ZRAZ na autobusovej stanici v Malackách o : 07:15 hod zastávka A Výprava je určená pre vekovú kategóriu 12+. Čo so sebou ? zbalte sa na 1 dňovú výpravu a peniaze na cestovné. Trasa: Plavecký Peter- Smolenický zámok a späť...