(Ako: Nemelem, nemelem.)

1./ Nikto nemá zdanie, nikto nemá zdanie, čo je to skautovanie. Na tábore je to
príma, i keď ti je v noci zima. Nikto nemá zdanie nikto nemá zdanie, čo je to
skautovanie.

2./ Keď slnko z oblakov, keď slnko z oblakov, díva sa na skautíkov. Rieka hučí

svoju pieseň, z devy padá strachu tieseň. Nikto nemá zdanie, nikto nemá

zdanie, čo je to skautovanie.

3./ Táborák zaplanie, táborák zaplanie, a každý skaut povstane. Ruku svoju

zdvíha k sľubu, že chce slúžiť vlasti, ľudu. Nikto nemá zdanie nikto nemá

zdanie, čo je to skautovanie.

4./ Kol´ vatry staneme, kol´ vatry staneme, jedným hlasom skríkneme. V jednote

je naša sila, dôveruj nám vlasť premilá. Nikto nemá zdanie nikto nemá

zdanie, čo je to skautovanie.