Termín: 4.september 2019 o 15:00 hod
Kde? skautská klubovňa
Celo zborová schôdza – vĺčatá, včielky, skauti, skautky, rangeri, roveri, činovníci !!!
Každý člen nášho zboru si prineste svoju skautskú preukážku s aktuálnou fotografiou, zápisník a pero.
Gordon a Marika

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*