Zborová akcia : 08.12.2018 – sobota – na chate Rudavka
Zraz:  09:00 hod – Autobusová stanica Malacky
Návrat: 08:12.2018 o 16:50 hod / 18:50 hod -sobota
Príprava na akciu: vhodné oblečenie a obuv do decembrového zimného počasia a stravu na celý deň !!!
Samozrejme nezabudnite si doma dobrú náladu , priateľstvo a ducha skautingu.
Príde Mikuláš?  no a s nim príde aj Čert ?
Tešíme sa na vás Marika a Gordon

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*