Smútočné oznámenie

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala dokorán… Ten kto ťa poznal a mal ťa rád, spomenie si a nikdy nezabudne. Dňa 13.júla 2023 nás navždy opustil náš brat, rover, kamarát JAGUÁR – Jakub Lepiš. Zostalo len...