ZRAZ: 08:15 hod 30.06.2018 sobota- autobusová stanica  parkovisko
Čas dodržať !!!
Bude pristavené auto na odvoz veľkej batožiny  -batožiny označiť menom účastníka.
Odovzdať každý účastník LSST :veľkú batožinu , zdravotný preukaz poistenca, vyhlásenie o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu.
 
PRÍCHOD: 07.07.2018-sobota o 18:20 hod na autobusovú stanicu Malacky

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*