Latest posts

Pár slov od Gordona

Milé sestry , milí bratia, skautky a skauti. Prihováram sa k vám v čase, keď celý svet sužuje ťažká doba – pandémia korona vírus, nevynímajúc ani naše malebné Slovensko, naše mesto Malacky. Prijali sme preto vážne rozhodnutie- od 7.marca 2020 dočasné prerušenie...

ZAMYSLENIE od Pandy

                                              ZAMYSLENIE Čo robiť počas epidémie korona vírusu ?   Mohla by som tu písať o tom, ako si máme umývať ruky a nosiť rúško. Ale to počúvame z každej strany a už to všetci dobre vedia. Ale čo robiť celé dni doma...

Skautujeme doma

Neleňošte, zapojte sa do našej skautskej činnosti počas karantény.V prílohe vám posielam nové príležitostné špeciálne programové prvky.  Marika Vaše splnené úlohy posielajte Pipi: pipi@skautmalacky.sk. Sledujte našu webovú stránku, pravidelne budeme uverejňovať jednoduché úlohy, tí čo ich splnia a pošlú správne riešenie mne...