Latest posts

Zásoby

Termín : 19.06.2021 / sobota / Zraz: 08:50 hod na autobusovej stanici smer Studienka Návrat: 19:00 hod /už v Malackách / Miesto akcie: osada Tančiboky – chata Rudavka Akcia je celo zborová / včielky, skauti, rangeri /. Čo so...

„LIPKY „

Termín : 22.05.2021 / sobota / Cyklotúra s trasou : Malacky- osada Tančiboky- chata Rudavka a späť Zraz: 09:30 hod na parkovisku pred klubovňou Odchod: 10:00 hod Návrat : 18:00- 19:00 hod Čo so sebou? Potrebné veci na 1...