Neleňošte, zapojte sa do našej skautskej činnosti počas karantény.V prílohe vám posielam nové príležitostné špeciálne programové prvky. 
Marika
Vaše splnené úlohy posielajte Pipi: pipi@skautmalacky.sk.
Sledujte našu webovú stránku, pravidelne budeme uverejňovať jednoduché úlohy, tí čo ich splnia a pošlú správne riešenie mne do mailu budu odmenení bodmi.
Pipi
Marika

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*