09.jún 2017 o 17:45 hod v skautskej klubovni pre rodičov účastníkov skautského letného stanového tábora.
Pred táborové informácie, úhrada účastníckeho poplatku.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*