Milé sestry , milí bratia, skautky a skauti. Prihováram sa k vám v čase, keď celý svet sužuje ťažká doba – pandémia korona vírus, nevynímajúc ani naše malebné Slovensko, naše mesto Malacky. Prijali sme preto vážne rozhodnutie- od 7.marca 2020 dočasné prerušenie skautskej  činnosti /družinovky, výpravy/. Skautmi však ostávame naďalej, ostávame nim aj v ťažkých časoch, na celý život. Zodpovednosť sme prebrali  na seba zložením skautského sľubu, ktorý má veľmi hlboký duchovný rozmer- dobrovoľný záväzok žiť podľa jeho znenia. Duchovný rozmer spočíva nielen v jeho formálnej stránke, keď stojíme v kruhu pri ohni, ale najdôležitejšie je vnímať zloženie sľubu po celej jeho obsahovej stránke a odkaze. Zamyslite sa nad tým. Dobré je iba to, čo skaut alebo skautka urobí z lásky, dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy, a nie to , o čo ho niekto požiadal, alebo mu dal na to príkaz. Naše heslo pripomína povinnosť byť stále pripravení  duševne a telesne podľa zásad morálky na nepredvídané životné situácie tak, aby sme boli schopní prekonať všetky prekážky, nezištne pomáhať blízkym a rozsievať lásku medzi ľuďmi. V duchu skautského zákona  spolieham sa na vašu česť, verím vo vašu vernosť a oddanosť, že budete osožní a pomáhať iným, že ste  a budete priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta, že ste zdvorilí, ste ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov, poslušní voči rodičom, predstaveným a vodcom, verím , že ostávate veselej mysle , sporiví  a hospodárni. Skaut je čistý v myšlienkach , slovách a skutkoch. Správajme sa zodpovedne a buďme príkladom ostatným spoluobčanom.

Tak nám Bože pomáhaj !

GORDON- vodca a štatutárny zástupca 69.zboru M. R. Štefánika Malacky Slovenský skauting

Vedenie Slovenského skautingu  rozhodlo o celoplošné ukončenie všetkých skautských aktivít až do odvolania. Pre všetkých našich členov naďalej platí, aby dodržiavali odporúčania kompetentných orgánov. SR a samosprávy. Aktuálna situácia nás núti byť kreatívnymi. Využite moderné technológie a spravte si družinovku „ on-line „. Pripravte si aktivity z príručiek napredovania, ktoré môžu robiť členovia z domu, komunikujte spolu. Sledujte našu internú skautskú stránku: skautmalacky.sk, ako aj celo slovenské stránky: skauting.sk a skaut.sk.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*