17.6.2016 o 18.00 sa v našej skautskej klubovni uskutoční rodičovské združenie týkajúce sa blížiaceho tábora.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*