Veľa o Svätom Jurajovi nevieme, ale starobylá kniha „Zlatá Legenda“ hovorí takýto príbeh.

Juraj pochádzal z Kapadócie – z Turecka. Začal ako vojak a dotiahol to až na tribúna rímskeho cisára Diokleciána.  V jednom kráľovstve žil drak, ktorému každý deň obyvatelia obetovali dve ovečky. Keď sa všetky ovečky v kráľovstve minuli rozhodli sa losovať každý deň jedného obyvateľa kráľovstva ako obeť drakovi. Hneď prvý deň bola vyžrebovaná jediná kráľova dcéra. Sv. Juraj, ako kresťan, sa rozhodol kráľovstvu  pomôcť. Prišiel do kráľovstva a premohol draka. Sľúbil obyvateľom, že ak sa z nich stanú kresťania draka zabije a tak sa ho zbavia na vždy. Legenda hovorí, že ten deň, viac ako 15 000 obyvateľov kráľovstva sa nechalo pokrstiť. Toto sa nepáčilo odporcom kresťanstva a v roku 305 chytili Juraja a hodili ho do jamy kde sa práve pálilo vápno. Toto mu ale neublížili a spôsobilo, že sa nechala pokrstiť aj cisárovná palestínskeho mestečka Diospolis. Juraj aj cisárovná boli sťatí pred bránami mesta. Z Juraja sa stal mučeník, patrón rytierov a aj nás skautov. Pretože aj my sa vždy snažíme pomáhať iným.