Blížia sa nám Vianoce a s nimi spojené odovzdávanie Betlehemského svetla a tým aj naše nácviky. Prvý sa uskutoční úž túto sobotu 18.11. o 9:00 v klubovni.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*