Od 23.11. sa každý piatok o 17:30 v klubovni budú konať nácviky na odovzdávanie Betlehemského svetla. Nácvik je pre všetkých od vĺčat po rangerov.

Teší sa na Vás Marika ml.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*