Náš zbor sa už 8. krát zúčastňuje tejto skvelej akcie pre verejnosť. Tento rok sa Lesnícke dni konali vo výnimočný deň pre nás skautov. 24.4. je sviatok sv. Juraja, patróna skautov. Tento deň si pripomíname aj tým, že si ako skauti dáme skautskú šatku. Je možné, že ak ste sa v túto nedeľu prešli Bratislavou, prekvapilo vás zopár ľudí s šatkami na krku.
Lesnícke dni sa už niekoľký krát konajú na Železnej studničke. Je tam veľmi príjemné prostredie a pripravený program na viacerých stanoviskách. To je dôvodom, prečo sa tam tešia hlavne rodinky s deťmi, ale aj dospelí. Počas dňa hrajú rôzne kapely, deti si môžu zaskákať na trampolíne, hrať sa na preliezkach, či zúčastniť sa súťaže o krásne ceny tým, že zvládnu pripravené úlohy na jednotlivých stanoviskách. Jedno zo stanovísk mávame pripravené my skauti. Deti si mohli u nás vyskúšať zatĺcť klince, píliť drevo, otestovať svoje vedomosti o mapových značkách, či skúsiť hod kruhmi.
Pevne verím, že je to pre decká super zážitok a dúfam, že takýchto ročníkov budeme mať ešte veľa, pretože vďaka tejto akcii sa vždy dozvedia aj nejaké nové deti, že skauting existuje. Rodičia sa môžu počas tejto akcie aj popýtať činovníkov na to ako to u nás v skautingu prebieha. Tiež môžu vidieť, že aj menší skauti (11 ­13 roční) sú zapájaní do rôznych činností, a že sa tak učia určitej zodpovednosti. Hovorím to práve preto, lebo už aj naše vĺčatá pomáhali na stanoviskách.
Nedá mi nespomenúť, že aj naši skauti, vĺčatá, včielky, ktorí pomáhali si tento deň mohli užiť. Boli sme rozdelení do skupiniek a vždy sme sa po hodine striedali. Svoj voľný čas mohol každý využiť po svojom. Niektorí sa zúčastnili hier aj na iných stanoviskách, iní si užívali svoj voľný čas v „práčke“, na preliezkach či na trampolíne. Svoje brušká sme si tiež nezabudli poriadne naplniť, pre každého z nás bol pripravený guláš a ráno nám aj Maggie pripravila mastné chleby s cibuľou. Tí mlsnejší z nás si zbehli kúpiť aj cukrovú vatu alebo zmrzku.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli vytvoriť tú krásnu atmosféru. Dúfam, že aj vy ste si tento deň užili a máte plno krásnych zážitkov.

Poly