NOVÉ USMERNENIA

Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu covid-19 a usmernenia ÚVZ SR a MŠ SR sa dočasne prerušuje prezenčná skautská činnosť do odvolania. Zákaz stretávania sa na družinovkách ako aj na všetkých prezenčných aktivitách. Družinovky budú prebiehať online ako aj všetka komunikácia....