Pozastavenie činnosti SLSK

Na základe implementácie opatrení vydaných UVZ 14.10.2020, náčelníctvo Slovenského skautingu prijalo uznesenie, ktorým od 15.10.2020 pozastavuje sa veškerá pravidelná a nepravidelná činnosť s deťmi a mládežou. Prosíme o dodržanie opatrení UVZ a aj vedenia Slovenského skautingu. Gordon