„Celozborová schôdza“

Dňa 22.júna 2020- pondelok sa uskutoční celo zborová schôdza v našej skautskej klubovni  o 16:00 hod. Činovníci pokračujú po skončení cca 17:00 do 18:00.  Účasť len pre evidovaných členov nášho zboru v roku 2020. Žiadam vás o presnosť, schôdza...