Lesnícke dni

Tak ako každý rok sa zúčastníme Lesníckych dní na Železnej studničke v Bratislave. Tento rok to bude 23.4.2017, deň pred dňom nášho patróna Sv. Juraja. Keďže členovia nášho zboru sa aktívne podieľajú na tvorbe programu, vybraní budú oslovení vodcom...