Rodičovské združenie

Radi by sme pozvali všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať piatok 7.4.2017 o 17:30 v našej skautskej klubovni. Hlavnou témou bude tábor, ktorý sa bude konať od 1.7.2017 do 8.7.2017 a letná výprava na Oravu.  ...

Lesnícke dni

Tak ako každý rok sa zúčastníme Lesníckych dní na Železnej studničke v Bratislave. Tento rok to bude 23.4.2017, deň pred dňom nášho patróna Sv. Juraja. Keďže členovia nášho zboru sa aktívne podieľajú na tvorbe programu, vybraní budú oslovení vodcom...