Krajinou rovinou

V sobotu 11.2. o 10.00 sa uskutoční v našej skautskej klubovni celozborové stretnutie, preto prosím o čo najväčšiu účasť. Povieme si základný program na rok 2017, rozdelíme úlohy medzi jednotlivých členov zboru. Každý bude mať možnosť predstaviť návrhy na...