Rudavka

Na stránke si už môže prečítať aj náš zboroví časopis. Bude vychádzať 4-krát za rok a okrem toho, že si v ňom zaspomíname na to čo sme za posledné tri mesiace zažili, dozviete sa aj čo sa plánuje na...